Concurs de robots de companyia intel·ligent Enabot Ebo Air: termes i condicions

En participar en la Promoció, accepteu estar subjecte a aquests termes i condicions (aquests Termes i condicions). L'ompliment i l'enviament d'un formulari d'inscripció o correu electrònic també es considerarà acceptació de t…